Utviklingsprogram for kvinnelige ledere

Utviklingsprogram for kvinnelige ledere

Bakgrunn 

Vi har ikke fokus på kvinners svakhet, vi prøver ikke å generalisere kjønnsforskjeller og vi syr ikke puter…

Grunnen til at vi velger å sette sammen rene kvinnegrupper i dette programmet, er enkel: Vi tror at mange kvinnelige ledere deler noen utfordringer, liker å lære av hverandre og har nytte av nettverk. Dessuten liker vi – for avvekslingens skyld – å jobbe med rene kvinnegrupper.

Hensikt 

Vi ønsker å være en oase for kvinnelige ledere, en arena for faglig påfyll, erfaringsutveksling og personlig vekst. Et forum tanker møtes og brynes, der ”sannheter” blir utforsket og satt på prøve. Der egne erfaringer blir satt i perspektiv og forankres i teori. Når programmet er over, ønsker vi at du skal utøve din ledelse mer bevisst, klokere og mer kraftfullt, at du har en solid forståelse av individuelle forskjeller og at du er beriket med et levende og varig nettverk.

Vi bruker JTI Personprofilanalyse som utgangspunkt for den enkeltes utvikling. Hver samling vil i tillegg by på en spesiell mental, kreativ eller fysisk utfordring.

Varighet 

Programmet går over 9 måneder, med 4 samlinger. Coaching og nettverksmøter i mellomperidodene.