Terje Stig Knudsen

Seniorrådgiver/Partner Terje Stig Knudsen er daglig leder og partner i Aspire. Med stort pågangsmot og en veldig smittsom energi, drives Terje av å se folk lykkes. Han er utdannet både sykepleier og diakon, samt har en diplomutdanning i administrasjon og ledelse fra Henley Management College i London og en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Terje har også diverse spesialkurs i økonomi og skatterett fra Handelshøyskolen BI.

De siste årene har Knudsen jobbet med ledelse og lederutvikling i offentlig og privat sektor. Ett av hovedområdene er team innenfor ledelse og lederutvikling, og inkluderer blant annet teamutvikling, individ og gruppeutvikling, konflikthåndtering, personlige utviklingsprogrammer, coaching og veiledning, organisasjonsanalyser og flerkulturell forståelse.

Aspire er opptatt av samspill og samarbeid mellom mennesker. Terje fokuserer mye på relasjonsledelse hvor det er viktig å hjelpe ledere hente ut det beste potensial i seg selv. Ledere og medarbeidere må skaffe seg en selvinnsikt, et grunnlag for å ha innsikt om hva de håndterer og ikke håndterer. Da har de noe å strekke seg etter og kan endre seg bit fot bit og bli tydeligere og mer ærlig. Gjennom å se begrensninger og muligheter kan Terje hjelpe både ledere og medarbeidere til å se sitt eget potensial.

Terje har vært leder både på mellomleder og toppledernivå i privat og offentlig sektor i mange år før han etablerte Aspire i 1999. Han jobbet mange år som sognediakon i den norske kirke, og har undervist i ledelse, sorgarbeid, praktisk diakoni og håndtering av frivillige ved flere høyskoler – noe han har jobbet med i praksis som generalsekretær i adopsjons- og hjelpeorganisasjonen Verdens Barn – Children of the World. Der fikk han også anledning til å arbeide med fremmede kulturer og se verden før han begynte i konsulentbransjen.

Knudsen har blant annet vært engasjert i en rekke organisasjoner som Telenor Mobil, Telenor Eiendom, Norges Apotekerforening, Energiforsyningens lederforening, NSB, Buskerud Fylkeskommune, Norsk Sykepleierforbund, Vannkraft Øst, NKI-gruppen, Senter for Personal- og Organisasjonsutvikling (SPO), Politiets Fellesforbund, Utdanningsforbundet, Statens Vegvesen, diverse kommuner, Norsk Naturforvalterforbund og Forsvaret.