Kroppsspråk og kommunikasjon

Kroppsspråk og kommunikasjon er et kurs som vil gi ledere større kreativitet og fleksibilitet i kommunikasjon med andre.

Uansett hvilken struktur eller organisasjon i bedriften din, så velger folk ulike måter å kommunisere med hverandre på. Er man bevisst på hvilke signaler man gir gjennom sitt kroppsspråk? Samsvarer tale med kroppsspråk? Er det en konflikt mellom ord og holdning? Når du forstår ditt eget kroppsspråk bedre, vil det skape større trygghet og selvtillit i møte med andre.
Lek, latter, miniforelesninger, individuell veiledning og felles refleksjoner er arbeidsredskaper og metoder som vil stå sentralt i kurset for å dyktiggjøre din kommunikasjonsevne.