Lederutvikling

Aspire tilbyr en rekke lederutviklingsprogrammer for ledergrupper. Programmene varer fra en dag til et år. Våre lederutviklingsprogrammer blir omtalt som ledelse i 3 – dimensjoner: En del har fokus på kunnskapsutvikling – en del på personlig utvikling og en del på ferdighetstrening. På den måten vil programmene fremstå som en kombinasjon av teori og praktisk ferdighetstrening.

Konflikthåndtering

Alle arbeidsplasser vil fra tid til annen oppleve konflikter av ulike slag. Konflikter er ubehagelige, forsurer arbeidsmiljøet, påvirker produktiviteten og går ikke bort av seg selv. Konflikthåndtering krever aktiv deltakelse fra ledere og ansatte.

 Aspire har lang erfaring i å håndtere ulike konflikter både i privat og offentlig virksomhet. Når situasjonen er fastlåst, kan Aspires erfaring og kompetanse bidra til å løse opp situasjonen.

 Selv om ingen konflikter er like, er det mulig å trene seg til å bli en god konfliktløser – uavhengig av type konflikt.

 Aspire tilbyr bedriftsinterne treningsprogram i konflikthåndtering.

Endring og omstilling

Altfor ofte fokuseres det på organisasjonskart og økonomiske parametere i endrings- og omstillingsprosesser. Aspire har deltatt i en rekke endrings- og omstillingsprosesser og sett at ivaretakelse av den menneskelige faktor er helt sentralt for å lykkes med slike prosesser.

 Aspire kan delta aktivt som rådgivere og veiledere i selve prosessen. 

Vi er faglig forankret i arbeidene til professorene Peter Senge og John Kotter og vi opererer med seks sentrale begreper i slike prosesser:

 • Informasjon
 • Involvering
 • Oppfølging
 • Kontroll
 • Tydelighet
 • Synlighet.

Kulturbygging

Å etablere en felles kultur – og en felles identitet – i en bedrift er viktig. En samstemt organisasjon har en enklere vei til målet, enn en organisasjon hvor alle drar i forskjellige retning. Kultur blir svært sentralt i bedrifter i endring og omstilling, hvor kanskje to forskjellige kulturer skal forenes (les fusjoner) eller en kultur splittes (les fisjoner eller nedbemanning).

 Aspire har lang erfaring med å utvikle og forankre normer og verdier og en felles virkelighetsoppfatning i organisasjoner. 

Aspire vil sammen med ledelsen og ansatte legge grunnlag for en felles virkelighetsoppfatning, gjennom gode analyser, individuelle samtaler og tydelig engasjement.

Aspire tilbyr også treningsprogram i kultur og kulturbygging.

Motivasjon

En leders evne til å motivere og inspirere er en sentral ferdighet. Mange tror det handler om personlighet og karisma. Aspire mener dette er noe som kan læres og trenes – som alt annet. 

Aspire er også opptatt av den enkelte leders egen motivasjon og inspirasjon i utøvelsen av sin ledergjerning.

 Aspire har egne treningsopplegg – enten selvstendige kurs eller som del av større lederutviklingsprogam – i motivasjon og inspirasjon. I programmene våre legger vi opp til konkrete oppgaver hvor man blir utfordret på hva som motiverer og inspirerer, og hvordan man kan bruke dette aktivt i samspill med andre ledere og medarbeidere.

Veiledning og coaching

Coaching og veiledning er noen av morgendagens lederferdigheter. Stadig flere organisasjoner ønsker å utvikle ledernes coachingkompetanse som supplement til andre ferdigheter. Dette handler om å skape uavhengige ledere og selvstendige medarbeidere. I mange organisasjoner i dag reduseres antallet ledernivå og lederne blir mindre synlige – de får mindre tid til medarbeidere – og må derfor etablere en atferd hvor medarbeidere blir mer selvgående.

 Aspire har drevet med veiledning og coaching i en årrekke. Vi veileder ledere i å bli veiledere – og vi opptrer gjerne som personlig coach for ledere. Aspire kan tilby egne kurs – enten selvstendige kurs eller som del av større lederutviklingsprogam. Se for eksempel Lederen som coach. Aspires konsulenter driver også med individuell veiledning og coaching.

Ledervurdering/organisasjonsanalyser

I enhver utviklingsprosess er det viktig å tilegne seg kunnskap og forståelse om ledernes status og ferdigheter og organisasjonens situasjon.

 Før det utarbeides et utviklingsprogram er det derfor hensiktsmessig å kartlegge og analysere for å tilegne seg den nødvendig kunnskap.

 Aspire er sertifisert på en rekke slik kartleggings- og analyseverktøy.

Aspire har solid faglig forankring i ledelses- og teamutvikling og er sertifisert til å bruke en rekke metodiske verktøy til kartlegging, analyser, ferdighetstrening, personlig utvikling og organisasjonsutvikling.

Vår verktøykasse består blant annet av:

 • JTI – Personprofil – Teamkompasset.
 • MBI (Myer-Briggs Indicator)
 • 360 grader ledervurdering – nettbasert
 • Teamanalyse – Henly Management College
 • OD 2000
 • OD SFD
 • Snabbanalyse
 • Management Audit
 • Vi har også redskaper for å gjennomføre evalurering av organisasjonsendringer, klima- og kulturanalyser og organisasjonsanalyser for team og arbeidsgrupper.