Tjenester

Våre tjenester

Aspire er opptatt av at utvikling skjer gjennom gode prosesser. Det blir sagt om oss at vi er gode til å spille på gehør sammen med oppdragsgivere og deltakere. Det betyr at våre kurs og seminarer er varierte, treffsikre og engasjerende. Vi er opptatt av gjennomsiktige prosesser, deler gjerne fagstoff med dere og bygger broer mellom tjenestene våre.

Lederutvikling

Aspire tilbyr en rekke lederutviklingsprogrammer for ledergrupper. Programmene varer fra en dag til et år. Disse programmene omfatter:

  • kunnskapsutvikling,
  • ferdighetsutvikling,
  • personlig utvikling.

 

 Teamutvikling

Aspire har jobbet med teamutvikling som ledelsesform i en årrekke. Det er mange ulike måter å tenke team på. For Aspire er særlig to forhold som er avgjørende for etablering og utvikling av et team:

  • Hvordan kan det enkelte team utvikle større grad av gjensidig avhengighet når det gjelder å løse de ulike arbeidsoppgavene og
  • Hvordan kan det enkelte team få til en større grad av åpenhet – nærhet i relasjonen mellom medarbeidere i teamet.
Dette gir utfordringer til alle medlemmene av et team.
 

 Coaching

Når medarbeidere har høyere kompetanse enn lederen på fagfeltet sitt, gjør coachingferdigheter det mulig å fortsatt være en utfordrende og utviklende leder.

Vi har trent ledere i coachingferdigheter siden 1992, og gjennomfører i dag treningsprogrammer i stadig flere bedrifter.

 

Rekruttering

Uten dyktige ledere og medarbeidere stopper virksomheten! Vi hjelper deg med å tiltrekke, rekruttere og utvikle nøkkelmedarbeidere. Om ønskelig gjennomfører vi hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

 

Provence programmet

Kurs og seminarer i Provence – fordi det er bedre og billigere enn på hjemmebane. Fly til Nice eller Marseille, resten ordner vi.