Anne H. Nygaard

Seniorrådgiver Anne H. Nygaard er partner i Aspire, og en engasjert og ujålete konsulent som motiveres av folk som lærer å lære selv. Anne er tilpasningsdyktig og god til å se, høre og arbeide med menneskene som er der – ikke de som skulle vært der. Hun er utdannet barnevernspedagog, i tillegg til ulike lederutviklingsprogram og gestalt- og systemteoritrening.

Anne er en god kombinasjon av praktiker og tenker. Hun er opptatt av hvordan ting skal benyttes i praksis og ønsker reaksjoner, utvikling og fremgang. Samtidig mener Anne at refleksjon er forutsetning for læring. Man må se bakover for å vite hva har lært for ikke å gå i sirkel.

Nettopp refleksjon, å bremse opp og ikke fare gjennom livet, er en av grunnene til at Anne startet «OASE – et vedlikeholdsprogram for ledere». Programmet har gått i flere år, og er nå blitt til flere program under merkenavnet Provenceprogrammet™, som gjennomføres Sør-Frankrike hvor det er veldig gode læringsforhold vekk fra hverdagens mas. Man får satt ned tempo og sett hva man driver med i et annet lys, noe som også er en verdifull inspirasjonskilde.

Anne har klokkertro på veiledning som motpol til eksperter og rådgivning. Veiledning er en tankemåte og en metode hvor ledere som bygger selvstendighet hos medarbeiderne får brukt både sin egen og den ansattes kompetanse. I moderne virksomheter er det ikke alltid så viktig å vise hvem som er sjef – det viktige er at beslutninger blir tatt og at man lærer, inspireres og har det morsomt.

Nygaard har mange års erfaring som leder både i privat og offentlig sektor. Hun har arbeidet som rådgiver siden 1985 og kom til Aspire fra Soon Ledelse & Teamutvikling DA. Annes fokusområder er innen lederutvikling, teamutvikling, coaching og læring i arbeidslivet, og hun er blant annet fagansvarlig for et større utviklingsprogram innen veiledning. Som rådgiver har Nygaard erfaring fra mange ulike bransjer og bedrifter/ organisasjoner, og et viktig område har vært utviklingsprogram mot kvinnelige leder spesielt og ledere generelt.