Coaching

Coaching/veiledning er morgendagens lederferdighet. Stadig flere organisasjoner ønsker å tilføre sine ledere veiledning/coaching som en ledelseskompetanse.

Dette handler om å skape uavhengige ledere og selvstendige medarbeidere. I mange organisasjoner i dag reduseres antallet ledernivå og lederne blir mindre synlige – de får mindre tid til medarbeidere – og må derfor etablere en atferd hvor medarbeidere blir mer selvgående.

Aspire har drevet med veiledning/coaching i en årrekke. Vi veileder ledere i å bli veiledere – og vi opptrer gjerne som personlig coach for ledere.

Lederen som coach

Coaching er tenkning, holdninger og ferdigheter.

Å lære Coaching er mer enn å lære et sett ferdigheter og teknikker. Grunntanken i de fleste coaching-retninger er at mennesket ønsker og er i stand til å ta selvstendige valg og beslutninger, og at de foretrekker ansvarlighet og frihet fremfor styring og kontroll.

Treningsprogram over 5 dager

 • Prosessorientert program hvor det legges vekt på trening av ferdigheter, refleksjon, dialog og teori.

Deltakerne skal etter gjennomført kurs:

 • forstå betydningen av en coachende lederstil og kunne praktisere ledelse i samsvar med denne forståelsen.
 • ha mot, lyst og grunnleggende ferdigheter til å involvere medarbeidere i beslutningsprosesser.
 • kunne bruke coaching til å utvikle både medarbeidere og deg selv som leder.
 • kunne bidra til større engasjement, mer ansvarlighet og høyere kvalitet på beslutninger og problemløsninger.

Fokus på følgende:

 • Om forskjellen på coaching, veiledning, mentoring og rådgivning.
 • Dilemmaer og dilemmahåndtering i lederhverdagen.
 • Hvordan læringssyn og menneskesyn påvirker utøvelse av ledelse.
 • Om å sikre at beslutninger tas på et lavest mulig organisasjonsnivå.
 • Avklare problemstillinger og bidra til alternative løsninger og solid, selvstendig beslutningsgrunnlag.
 • Ferdighetstrening.

Arbeidsform

 • Det varieres mellom praktiske øvelser, refleksjon, dialog og teori
 • Oppgaver og problemer hentes fra egen arbeids- og livssituasjon og knyttes direkte opp mot rollen som leder.

For Skoler: Fra rådgiver til veileder.

I tråd med kunnskapsløftet tilbyr vi et program i veiledning or kontaktlærere i den videregående skolen.