Teamutvikling for små ledergrupper

Små ledergrupper har samme behov for å utvikle seg som større. Men det er ofte vanskelig å finne gode arenaer. Vi har laget et program for dere.

Her får dere tid alene, sammen med en lederutvikler, og dere får tid sammen med andre små ledergrupper. Slik får dere konsentrasjon om deres eget, og samtidig inspirasjon, innspill og nye perspektiver i møte med andre.

Vi samler 2–5 små ledergrupper, som sammen utgjør det vi kaller ”storgruppen”. Med utgangspunkt i JTI Personprofilanalyse og Teamkompasset skaper vi et givende teamutviklingsprogram for hver enkelt ledergruppe og for den store gruppen. Vi jobber på tre nivåer – individ, ledergruppe og storgruppe.

Hver ledergruppe tilbys oppfølging i etterkant.

Hver storgruppe får tilbud om årlig videreføring I Provence.