Lederen som coach

Et treningsprogram i coachingferdigheter for ledere

Coaching er tenkning, holdninger og ferdigheter.

Å lære Coaching er mer enn å lære et sett ferdigheter og teknikker. Grunntanken i de fleste coaching-retninger er at mennesket ønsker og er i stand til å ta selvstendige valg og beslutninger, og at de foretrekker ansvarlighet og frihet fremfor styring og kontroll.

Treningsprogram over 4 dager.

Prosessorientert program hvor det legges vekt på bevisstgjøring av holdninger og trening av ferdigheter som er en forutsetning for å styrke medarbeideres selvstendighet.